Для вчителя.10 класПроценко А.М. Плани-конспекти уроків
 Правознавство. 10 клас. Профільний рівень. 
 1. Предмет і завдання курсу.
 2. Причини та теорії походження держави 
 3. Шляхи походження держави і права. 
 4. Історичні типи держав
 5. Поняття та ознаки держави 
 6. Функції держави. 
 7. Сутність держави. 
 8. Теорія правової держави. 
 9. Форми держави 
 10. Форма державного (територіального) устрою
 11. Форма державного (територіального) устрою (урок 2
 12. Форма державно-політичного режиму
 13. Урок узагальнення і систематизації знань.
 14. Народовладдя та народне волевиявлення.
 15. Виборчі системи.
 16. Референдум.
 17. Державна влада.
 18. Законодавча влада.
 19. Виконавча влада та місцеве самоврядування. 
 20. Судова влада. 
 21. Правоохоронні органи. 
 22. Особливості взаємовідносин особи і суспільства. 
 23. Громадянство. 
 24. Політична система. 
 25. Урок узагальнення і систематизації знань
 26. Соціальні норми. 
 27. Право як особливий вид соціальних норм. 
 28. Об’єктивне і суб’єктивне право. 
 29. Функції та принципи права. 
 30. Система права та правова система. 
 31. Норма права та її структура. 
 32. Предмет і метод правового регулювання. 
 33. Інститути і галузі права. 
 34. Поняття правовідносин. 
 35. Суб’єкти правовідносин. 
 36. Об’єкти та зміст правовідносин. Юридичні факти
 37. Правова свідомість і правова культура. 
 38. Урок узагальнення та систематизації знань
 39. Поняття джерела (форми) права. 
 40. Нормативний договір та нормативно-правовий акт
 41. Міжнародні акти. 
 42. Поняття законодавства, його система. 
 43. Нормативні акти
 44. Закон. 
 45. Підзаконні акти
 46. Правотворчість. 
 47. Правозастосування. 
 48. Тлумачення норм права. 
 49. Систематизація законодавства. 
 50. Урок узагальнення і систематизації знань. 
 51. Правомірна поведінка. 
 52. Протиправна поведінка. 
 53. Суб’єктивна сторона правопорушення. 
 54. Види правопорушень. 
 55. Правомірна поведінка і правопорушення. 
 56. Відповідальність особи. 
 57. Підстави та стадії юридичної відповідальності. 
 58. Види юридичної відповідальності (частина 1). 
 59. Види юридичної відповідальності (частина 2). 
 60. Основи юридичної відповідальності особи. 
 61. Законність. 
 62. Правопорядок. 
 63. Державна дисципліна. 
 64. Урок узагальнення і систематизації знань. 
 65. Поняття конституційного права. 
 66. Конституція України 
 67. Загальні засади конституційного ладу. 
 68. Політика в Україні в сферах національних відносин та використання мов 
 69. Державні символи України. 
 70. Громадянство України (частина 1). 
 71. Громадянство України(частина 2). 
 72. Особисті (громадянські) права і свободи. 
 73. Політичні права громадян. 
 74. Економічні та соціальні права і свободи. 
 75. Культурні і права свободи. 
 76. Обов'язки громадян України. 
 77. Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів. 
 78. Правовий статус іноземців та біженців в Україні. 
 79. Підсумкове узагальнення. 
 80. Референдум. 
 81. Виборча система України. 
 82. Верховна Рада України. 
 83. Народні депутати України: вибори і статус. 
 84. Законодавчий процес. 
 85. Президент України (частина 1). 
 86. Президент України (частина 2. 
 87. Кабінет Міністрів України. 
 88. Центральні та місцеві органи виконавчої влади України. 
 89. Місцеве самоврядування (частина 1). 
 90. Місцеве самоврядування (частина 2). 
 91. Правосуддя в Україні. 
 92. Конституційний суд України. 
 93. Система судів загальної та спеціальної юрисдикції. 
 94. Прокуратура. 
 95. Міліція і Служба безпеки України. 
 96. Адвокатура
 97. Нотаріат
 98. Підсумкове узагальнення.
Повторення — 3 год 
Резерв учителя - 3 год.

Плани-конспекти уроків
Правознавство.10 клас. Академічний рівень

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
1. Вступ до “Основ правознавства”
12. Юридична відповідальність.
13. Практичне заняття: Розв’язання правових ситуацій із тем другої частини курсу
ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
14. Конституційне право.
15. Основні права, свободи і обов’язки громадян України.
16. Практичне заняття: Європейський суд з прав людини. Урок. ЗаяваПрезентація. Відео.
17. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні.
18. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні.
19. Практичне заняття: Вибори до органів місцевого самоврядування
20. Адміністративне право.
21.  Кримінальне право.
22. Кримінальна відповідальність.
23. Практичне заняття: Розв'язання правових ситуацій з адміністративного та кримінального права  
24. Повторювально-узагальнюючий урок.
ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
25. Цивільне право. Правочини.
26. Цивільно-правова відповідальність.
27.Практичне заняття: Особливості права власності неповнолітніх
28. Сімейне право. Житлове право.
29. Земельне право.
30. Трудове право.
31. Трудове право ч.2.
32. Практичне заняття: Розв'язання правових ситуацій із цивільного, сімейного та трудового  права
33. Повторення
34. Узагальнюючий урок
4 коментарі:

 1. Щиро вдячний вам за цей гарний сайт, дуже допомагає мені перед вступом наюридичнихй факультет, чекаю нових статей та тем)

  ВідповістиВидалити
 2. Щиро дякую вам за матеріали, які використовую на уроках.

  ВідповістиВидалити
 3. Щиро вдячний за наданий матеріал.

  ВідповістиВидалити